شروع
دفتر قرار ملاقات
پرونده بیمار
چارت کلینیکی
مشخصات لثه
مشخصات ریشه
طراح درمان
تصاویر دندانپزشکی
فرم هزینه درمان
دیگر امکانات
منشی تلفنی
گالری عکسها
دستیار در شبکه
 
 
 
 
دستیار به شما امکان میدهد که برای ریشه هر دندان مشخصاتی را وارد کنید. تمامی مراحل تشخیص از قبیل بررسی کلینیکی، وضعیت پریو دنتال، تستهای مکانیکی، تستهای حیاتی، بررسی رادیوگرافیک، تشخیص کلینیکی، کانالها و مشخص کردن مواردی چون نوع کانال MAF, Selaer, WF, IF و ... فراهم شده است و متخصصین اندو میتوانند هر یک از آنها را مشخص نمایند.
 
 
         
             
تماس با ما | پشتیبانی | محصولات | صفحه اصلی
© 2012 مشاورین فن آوری اطلاعات ستاره روز