شروع
دفتر قرار ملاقات
پرونده بیمار
چارت کلینیکی
مشخصات لثه
مشخصات ریشه
طراح درمان
تصاویر دندانپزشکی
فرم هزینه درمان
دیگر امکانات
منشی تلفنی
گالری عکسها
دستیار در شبکه
 
 
 
 
در چارت دندانها به تمامی تصاویر دسترسی دارید؛ میتوانید عکس دندانها، تصاویر x-ray و هرگونه عکس و یا فیلم دیگری را به پرونده بیمار الصاق و برای هر کدام از عکسها و فیلمها توضیحات مربوطه را وارد و تاریخ آنها را مشخص نمایید. همچنین میتوانید تصاویر را با توجه به شماره دندانها دسته بندی کنید. عکسها را میتوان ویرایش کرد و مشخصات مختلف تصویر از قبیل روشنایی، وضوح و ... را تغییر داد. همچنین میتوانید تصاویر گرفته شد را توسط دوربین داخل دهانی مستقیما در پرونده بیمار ثبت کنید.
 
 
         
             
تماس با ما | پشتیبانی | محصولات | صفحه اصلی
© 2012 مشاورین فن آوری اطلاعات ستاره روز