شروع
دفتر قرار ملاقات
پرونده بیمار
چارت کلینیکی
مشخصات لثه
مشخصات ریشه
طراح درمان
تصاویر دندانپزشکی
فرم هزینه درمان
دیگر امکانات
منشی تلفنی
گالری عکسها
دستیار در شبکه
 
 
 
در فرم هزینه درمان بیمار، تمامی اطلاعات در قالبی خوانا جمع آوری شده، بدین ترتیب میتوانید هر بار بخشهای مورد لزوم را مشاهده نمایید بی آنکه نیازی به پیمایش صفحاتی با طول بینهایت داشته باشید! بدین ترتیب میتوانید هزینه های درمان، بیمه، مبالغ دریافتی از بیمار، تخفیفها و ... را با ذکر جزییات وارد کرده و هزینه های دریافتی از بیمار را مشاهده نمایید. بیمه با توجه به تعرفه ای که قبلا در پرونده بیمار وارد شده است به صورت خودکار وارد میشود. حساب خانواده از امکانات جدید میباشد که به حسابرسی کلی اعضای خانواده کمک میکند.
 
         
             
تماس با ما | پشتیبانی | محصولات | صفحه اصلی
© 2012 مشاورین فن آوری اطلاعات ستاره روز