شروع
دفتر قرار ملاقات
پرونده بیمار
چارت کلینیکی
مشخصات لثه
مشخصات ریشه
طراح درمان
تصاویر دندانپزشکی
فرم هزینه درمان
دیگر امکانات
منشی تلفنی
گالری عکسها
دستیار در شبکه
 
 
 
 
شما مینوانید تا مشخصات پریودنتال بیمار را از قبیل Mobility, Furcation Grade,Probing Depth,Bleeding,Suppuration Points, Gingival Margins, Plaque, Bone Loss,... را به راحتی چند کلیک بر روی دندانها مشخص کنید و سپس نمودار حاصل را روی چارت مشاهده نمایید و آمارگیری لازم را انجام دهید.
 
 
         
             
تماس با ما | پشتیبانی | محصولات | صفحه اصلی
© 2012 مشاورین فن آوری اطلاعات ستاره روز